Росен Атанасов. Спомени

Някога (разказ за мига)

  • Някога ще довърша всички недовършени неща.
  • Някога ще започна всички незапочнати неща.
  • Някога ще живея без страх.
  • Някога ще имам надежда.
  • Някога ще повярвам.
  • Някога.
  • Някога ще те срещна, красива непозната. В един миг очите ни ще се срещнат, и в безкрайността на този миг ние ще разберем, че всичко, което преди сме били, всяко наше действие, мисъл и дума са били просто предпоставка за този миг. Ще разберем, че всичко, през което ще преминем насетне, всяка болка, радост и щастие ще са просто следствие на този миг. Ще разберем, че този миг е съществувал дълго преди да се родим и ще съществува дълго след като си отидем. В безкрайността на този миг ние ще разберем времето, ще овладеем пространството и безбрежността, която ни дели, ще се стопи. Ще разберем, че аз съм ти и ти си аз, и че това винаги е било така. Вбезкрайността на този миг ще разберем себе си, така както другият ни е разбрал, и със силата на това знание ще отделим очи спокойни. Защото този миг вече ще се е случил. Защото вече ще знаем. Защото ще повярваме.
  • Аз знам, че този миг ще дойде. Някога.

Lien pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *