В. А. Моцарт. Концерт за пиано и оркестър № 9, ми-бемол мажор, КV 271. Александър Ботушаров, пиано

Волфганг Амадеус Моцарт. Концерт за пиано и оркестър № 9, ми-бемол мажор, КV 271, III. Александър Ботушаров, пиано Академичен симфоничен оркестър към Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров», София, България. Диригент: Светлин Христов Концерт на 12 април 2017 г. в залата на Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров», София, България

Части I и II

 

Част III

Монолози за трима — видео от концерта

Концерт на 12 март 2014 г. в Българско национално радио, Студио 1
Concert on the 12th of March, 2014 in the Bulgarian National Radio, Studio 1

1. Петър Петров. Естампи (за кларинет, виолончело и пиано)
1. Petar Petrov. Estampies (for clarinet, violoncello and piano)

Георгита Бояджиева — виолончело, Росен Идеалов — кларинет, Александър Василенко — пиано
Georgita Boyadzhieva — violoncello, Rosen Idealov — clarinet, Alexander Vasilenko — piano

01


2. Иван Спасов. Бурлеска (за виолончело и пиано)
2. Ivan Spassov. Burlesque (for violoncello and piano)

Георгита Бояджиева — виолончело, Александър Василенко — пиано
Georgita Boyadzhieva — violoncello, Alexander Vasilenko — piano

02


 

3. Емил Табаков. Монодия (за кларинет)
3. Emil Tabakov. Monodia (for clarinet)

Росен Идеалов — кларинет
Rosen Idealov — clarinet

03


 

4. Паул Хиндемит. Ludus minor (за кларинет и виолончело)
4. Paul Hindemith. Ludus minor (for clarinet and violoncello)

Георгита Бояджиева — виолончело, Росен Идеалов — кларинет
Georgita Boyadzhieva — violoncello, Rosen Idealov — clarinet

04


 

5. Антон Веберн. Детска пиеса (обр. за кларинет и виолончело: Драгомир Йосифов) / 5. Anton Webern. Kinderstück (arr. for clarinet and violoncello by Dragomir Yosifov)

Георгита Бояджиева — виолончело, Росен Идеалов — кларинет
Georgita Boyadzhieva — violoncello, Rosen Idealov — clarinet

05


 

6. Васил Казанджиев. Монолози (за виолончело)
6. Vassil Kazandzhiev. Monologues (for violoncello)

Георгита Бояджиева — виолончело
Georgita Boyadzhieva — violoncello

06


 

7. Юлия Ценова. Четири молитви (за пиано)
— Молитва за кръста
— Молитва за диханието
— Молитва за песен
— Молитва за слънце
7. Julia Tsenova. Four Prayers (or piano)
— Prayer for the Holy Cross
— Prayer for the Sigh
— Prayer for a Song
— Prayer for a Sun

Александър Василенко — пиано
Alexander Vasilenko — piano

07


 

8. Йордан Дафов. Песни без думи (за кларинет, виолончело и пиано)
8. Yordan Dafov. Songs without Words (for clarinet, violoncello and piano)

Георгита Бояджиева — виолончело, Росен Идеалов — кларинет, Александър Василенко — пиано
Georgita Boyadzhieva — violoncello, Rosen Idealov — clarinet, Alexander Vasilenko — piano

08