Ватански песни

%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8
Ватански песни 
от Учителя

Пламена Гиргинова — сопран
Магдалена Далчева — виолончело
Стефан Далчев — пиано

12,00 лв.

 

 

 

В началото е имало един език, на който си говорили всички хора от всички народи. В стари времена са го наричали ватански език, сега го наричат мистичен език.
Всичките добри хора като се срещнат, те се познават, говорят си. Единият може да говори на български, другият — на френски, но разбират езика си. Когато Духът дойде в човека, когато Любовта дойде, вие ще говорите на всички езици и онова, което говорите, ще ви бъде понятно. Преди санскритския език е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало.
Един ден, когато мисълта на хората се уеднакви, те ще имат един общ език.
Учителя

1. Вехади                                      2:04
2. Бершид Ба                               4:05
3. В начало бе Словото             3:21
4. Венир Бенир                           1:56
5. Духът Божи                             2:02
6. Киамет Зену                           2:03
7. Обетована земя                      1:58
8. Аин Фаси                                3:35
9. Запали се огъня                     3:13
10. Благославяй                          2:26
11. Аум                                         1:27
12. Молитва                                 2:03
13. Нева Санзу                            3:19
14. Духът ми шепне това         2:45
15. Вътрешният глас на Бога  3:25
16. Ще се развеселя                   3:01
17. Фир-Фюр-Фен                     3:48
18. Псалом 91                              2:59
19. Тайната вечеря                    2:32
20. Отче наш                               2:25

 

Двоен диск Паневритмия CD+DVD

%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8%d1%8f-cddvd

 

Музиката на Паневритмията на CD
Филм за Паневритмията на DVD

12,00 лв.

 

 

 


Филмът е сниман през август 2006 година при 7-те Рилски езера, което го прави необикновен и много красив. Текстът към филма съдържа подбрани мисли свързани с основната идея на всяко упражнение. Те въвеждат във философията на Паневритмията и в духа на хармония и радост, които тя излъчва. Филмът е подходящ както за абсолютно начинаещи, така и за по-напреднали в Паневритмията.

 

Паневритмия, архивен запис 1939 г.

%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81-1939-%d0%b3

Паневритмия
Архивен запис, 1939 г.

Дискът е с оригинален архивен запис на Паневритмията, направен през 1939 г. от братята и сестрите от френската група. Записът не е обработван в студио и автентичността му е запазена.

9,00 лв.

 

История на записа:
През лятото на 1939 г. идва голяма френска група при Учителя. Те са носили устройство, (може би фонограф) с което осъществяват запис на Паневритмията и на песните на Учителя. Записът е направен от 19 до 22 август по време на съборните дни на Рила и от 25 до 27 август на Изгрева. Копие от записа на диска е предадено на Андрей Грива от Жак Гуигу по време на гостуването на френския хор в България. Автентичността на записа е запазена. Дискът съдържа 16 от упражненията на Паневритмията и песните: « Бог е Любов » и « Ще се развеселя ».

Съдържание на диска:

1. Първият ден на пролетта
— Пробуждане
— Примирение
— Даване
— Възлизане
— Вдигане

2. Красивият ден
— Отваряне
— Освобождаване
— Пляскане
— Чистене
— Летене

3. Скачане
4. Тъкане
5. Мисли
6. Аум
7. Изгрява Слънцето
8. Квадрат
9. Побеждаване
10. Радостта на Земята
11. Запознаване
12. Хубав ден
13. Колко сме доволни
14. Стъпка по стъпка
15. На ранина
16. Дишане

Песните:
Бог е Любов
Ще се развеселя

 

«Сила и Живот». Том 12

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-12
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 12

Изд. «Захари Стоянов»
ISBN 978-954-09-1016-1
Изд. «Бяло Братство»
ISBN 978-954-744-285-6
София, 2016 г.

15,00 лв.


В поредния 12-ти том се съдържат беседи, държани 0т 24 януари 1926 г. до 27 юни 1926 година.

В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е дванадесети том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захари Стоянов» и «Бяло Братство».

«Сила и Живот». Том 11

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-11
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 11

Изд. «Захари Стоянов»
ISBN 978-954-09-1016-1
Изд. «Бяло Братство»
ISBN 978-954-744-285-6
София, 2016 г.

 

В поредния 11-ти том се съдържат беседи, държани от 24 януари 1926 г. до 27 юни 1926 година.
В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях, по собствените му думи, са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е единадесети том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захарий Стоянов» и «Бяло Братство».

«Сила и Живот». Том 10

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-10
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 10

Изд. «Захарий Стоянов»
ISBN 978-954-09-0985-1
Изд. «Бяло Братство»
ISBN 978-954-744-277-1
София, 2015 г.

15,00 лв.


В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях, по собствените Му думи, са изложени всички основни принципи на Неговото учение, което Той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е десети том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захарий Стоянов» и «Бяло Братство».

«Сила и Живот». Том 9

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-9
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 8

Изд. «Захари Стоянов»
Изд. «Бяло Братство»
ISBN 954-09-0923-6
София, 2015 г.

15,00 лв.

 

В поредния девети том са събрани Неделните беседи, държани от 19 октомври 1924 г. до 15 март 1925 година.

В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях, по собствените Му думи, са изложени всички основни принципи на Неговото учение, което Той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е девети том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захарий Стоянов» и «Бяло Братство».

«Сила и Живот». Том 8

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-8
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 8

Изд. «Захари Стоянов»
ISBN 978-954-09-0864-9
Изд. «Бяло Братство»
ISBN 954-09-0864-7
София, 2014 г.

15,00 лв.


В поредния осми том са събрани 23 неделни беседи, държани от 6 януари 1924 г. до 20 юли 1924 година.

В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните проповеди на Учителя Петър Дънов през периода 1914—1924 година.
В тях, по собствените Му думи, са изложени всички основни принципи на Неговото учение, което Той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя Петър Дънов, през различните периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики.

По-голямата част от съдържанието на настоящата поредица са първите шест сборника с беседи, които започват да се публикуват от 1915 г. със заглавие «Сила и Живот».

«Сила и Живот». Том 7

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-7
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 7

Изд. «Захари Стоянов»
София, 2013 г.

ISBN 954-739-740-0

15,00 лв.

 

В седми пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода от 25 март 1922 г. до 30 декември 1923 година.

В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях, по собствените Му думи, са изложени всички основни принципи на Неговото учение, което Той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е седми том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захарий Стоянов» и «Бяло Братство».

«Сила и Живот». Том 6

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bc-6
Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно)
«Сила и Живот»
Неделни беседи 
Том 1

Изд. «Захари Стоянов»
София, 2012 г.

ISBN 954-739-739-7

15,00 лв.

 

В шести пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода от 11 юни 1922 г. до 11 март 1923 година.

В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914—1943 година.
В тях, по собствените Му думи, са изложени всички основни принципи на Неговото учение, което Той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е шести том от многотомната поредица «Сила и Живот» и е съвместна публикация на издателствата «Захарий Стоянов» и «Бяло Братство».