Ватански песни

%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8
Ватански песни 
от Учителя

Пламена Гиргинова — сопран
Магдалена Далчева — виолончело
Стефан Далчев — пиано

12,00 лв.

 

 

 

В началото е имало един език, на който си говорили всички хора от всички народи. В стари времена са го наричали ватански език, сега го наричат мистичен език.
Всичките добри хора като се срещнат, те се познават, говорят си. Единият може да говори на български, другият — на френски, но разбират езика си. Когато Духът дойде в човека, когато Любовта дойде, вие ще говорите на всички езици и онова, което говорите, ще ви бъде понятно. Преди санскритския език е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало.
Един ден, когато мисълта на хората се уеднакви, те ще имат един общ език.
Учителя

1. Вехади                                      2:04
2. Бершид Ба                               4:05
3. В начало бе Словото             3:21
4. Венир Бенир                           1:56
5. Духът Божи                             2:02
6. Киамет Зену                           2:03
7. Обетована земя                      1:58
8. Аин Фаси                                3:35
9. Запали се огъня                     3:13
10. Благославяй                          2:26
11. Аум                                         1:27
12. Молитва                                 2:03
13. Нева Санзу                            3:19
14. Духът ми шепне това         2:45
15. Вътрешният глас на Бога  3:25
16. Ще се развеселя                   3:01
17. Фир-Фюр-Фен                     3:48
18. Псалом 91                              2:59
19. Тайната вечеря                    2:32
20. Отче наш                               2:25

 

Паневритмия, архивен запис 1939 г.

%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81-1939-%d0%b3

Паневритмия
Архивен запис, 1939 г.

Дискът е с оригинален архивен запис на Паневритмията, направен през 1939 г. от братята и сестрите от френската група. Записът не е обработван в студио и автентичността му е запазена.

9,00 лв.

 

История на записа:
През лятото на 1939 г. идва голяма френска група при Учителя. Те са носили устройство, (може би фонограф) с което осъществяват запис на Паневритмията и на песните на Учителя. Записът е направен от 19 до 22 август по време на съборните дни на Рила и от 25 до 27 август на Изгрева. Копие от записа на диска е предадено на Андрей Грива от Жак Гуигу по време на гостуването на френския хор в България. Автентичността на записа е запазена. Дискът съдържа 16 от упражненията на Паневритмията и песните: « Бог е Любов » и « Ще се развеселя ».

Съдържание на диска:

1. Първият ден на пролетта
— Пробуждане
— Примирение
— Даване
— Възлизане
— Вдигане

2. Красивият ден
— Отваряне
— Освобождаване
— Пляскане
— Чистене
— Летене

3. Скачане
4. Тъкане
5. Мисли
6. Аум
7. Изгрява Слънцето
8. Квадрат
9. Побеждаване
10. Радостта на Земята
11. Запознаване
12. Хубав ден
13. Колко сме доволни
14. Стъпка по стъпка
15. На ранина
16. Дишане

Песните:
Бог е Любов
Ще се развеселя