Книги

Affichage des produits 1–16 sur 77

 • Румен Шомов. Трафикант на време

  8,00лв.

  Редактор: Георги Константинов
  Художник на корицата: Светла Георгиева

  ИК «ПЛАМЪК»
  София, 2017 г.
  ISBN: 978-954-2924-20-3


 • ПЛАМЪК. Бр. 3/2017

  6,00лв.

  Списание-алманах за литература, изкуство и публицистика
  Издание на Съюза на българските писатели
  Основано от Гео Милев

  Главен редактор: Георги Константинов
  Редакционна колегия: Паруш Парушев, проф. Йордан Калайков, Румен Шомов, Ирина Велева, Христо Сл. Караславов, Георги Н. Николов
  Редактор на броя: Румен Шомов
  ИК «Списание Пламък». София, 2017 г.
  ISSN: 0032-0528
  188 стр.
  Формат: 16,5/23,5 см.
  На корицата: Иван Мърквичка. Жена с традиционно облекло от Боженци, 1895 г.
  Интернет страница на «Пламък»


 • Вдъхновяващи истории на успели българи

  15,90лв.

  Авторски колектив: Веселина Борисова, Диян Русев, Иван Белчев, Ивелина Димитрова, Красена Кънчева, Мая Цанева, Пламена Петкова, Полина Чопаринова, Силвия Димитрова, Юлия Джарвис

  Изд. «Интерактивен дизайн» ООД
  България, Германия, Великобритания, Дания, 2015—2017 г.
  ISBN: 978-619-7432-00-8

  Откъс от книгата


 • Рудолф Щайнер. Карма на неистината

  12,00лв.

  Събр. съч. 173

  Цикъл от 13 лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество в Дорнах от 4 до 31.ХІІ.1916 г. и в Базел на 21.ХІІ.1916 година

  Превод от немски: Борис Парашкевов

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1996 г.


 • Рудолф Щайнер. Тайната на четирите темперамента. Възпитанието на детето от гледна точка на Антропософията

  5,00лв.

  Превод от немски: Елена Карагьозова, Иглика Цокова

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1994 г.


 • Рудолф Щайнер. Евангелието на Лука

  9,00лв.

  Цикъл от десет лекции, изнесени в Базел от 15 до 26 септември 1909 година.

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1995 г.


 • Рудолф Щайнер. Откровенията на кармата

  13,00лв.

  Единадесет лекции, изнесени в Хамбург от 16 до 28 май 1910 година.

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Даскалов». ІІ изд. Стара Загора, 2010 г.


 • Рудолф Щайнер. Как се постигат познания за висшите светове

  9,00лв.

  Събр. съч. 10

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Допълнителен тираж към І изд. от 1994 г. Стара Загора, 2016 г.


 • Елиас Канети. Парти по време на война (Годините в Англия)

  10,00лв.
  Годините в Англия
  Изд. Lege Artis
  Май 2005 г.
  216 стр.,  мека подвързия
  ISBN 954-9933-53-9
  Превод: Елисавета Кузманова
  Оформление: Лиляна Дворянова

 • Рудолф Щайнер. Какво значение има окултното развитие на човека за неговите обвивки (физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло) и за неговото Себе

  12,00лв.

  Цикъл от 10 лекции, изнесени в Хага пред членове на Антропософското общество от 20 до 29 март 1913 година
  Събр. съч. 145

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов».  І изд., Стара Загора, 2014 г.


 • Рудолф Щайнер. Теософия

  11,00лв.

  Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека
  Събр. съч. 9

  Допълнителен тираж към І изд.

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 2012 г.
  ISBN 978-954-495-017-6


 • Рудолф Щайнер. Християнството като мистичен факт и Мистериите на древността

  6,00лв.

  Първо издание

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 1994 г.
  ISBN 954-495-013-3


 • Рудолф Щайнер. Евангелието на Йоан

  12,00лв.

  Дванадесет лекции, изнесени в Хамбург от 18 до 31 май 1908 г.
  (Събр. съч. 103)
  Второ издание

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 2010 г.


 • Рудолф Щайнер. Същност на социалния въпрос

  5,00лв.

   

  (Събр. съч. 23)

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 1993 г.


 • Рудолф Щайнер. Път към себепознание на човека. Прагът на духовния свят

  9,00лв.

  Път към себепознание на човека (в осем медитации)
  (Събр. съч. 16)

  Прагът на духовния свят (афористични размишления)
  (Събр. съч. 17)

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 2013 г.


 • Паскал Киняр. Скитащите сенки

  12,00лв.

  Книгата е носител на наградата «Гонкур» за 2002 г.

  Издател: Lege artis
  ІІ изд., юли 2017 г.

  Поредица Безкрайна проза
  Превод: Светла Лекарска
  Оформление: Лъчезар Владимиров
  216 стр., мека подвързия
  ISBN 978-954-8311-84-7