Книги

Affichage des produits 1–10 sur 74

 • Рудолф Щайнер. Карма на неистината

  12,00лв.

  Събр. съч. 173

  Цикъл от 13 лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество в Дорнах от 4 до 31.ХІІ.1916 г. и в Базел на 21.ХІІ.1916 година

  Превод от немски: Борис Парашкевов

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1996 г.


 • Рудолф Щайнер. Тайната на четирите темперамента. Възпитанието на детето от гледна точка на Антропософията

  5,00лв.

  Превод от немски: Елена Карагьозова, Иглика Цокова

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1994 г.


 • Рудолф Щайнер. Евангелието на Лука

  9,00лв.

  Цикъл от десет лекции, изнесени в Базел от 15 до 26 септември 1909 година.

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Даскалов». Стара Загора, 1995 г.


 • Рудолф Щайнер. Откровенията на кармата

  13,00лв.

  Единадесет лекции, изнесени в Хамбург от 16 до 28 май 1910 година.

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Даскалов». ІІ изд. Стара Загора, 2010 г.


 • Рудолф Щайнер. Как се постигат познания за висшите светове

  9,00лв.

  Събр. съч. 10

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Допълнителен тираж към І изд. от 1994 г. Стара Загора, 2016 г.


 • Елиас Канети. Парти по време на война (Годините в Англия)

  10,00лв.
  Годините в Англия
  Изд. Lege Artis
  Май 2005 г.
  216 стр.,  мека подвързия
  ISBN 954-9933-53-9
  Превод: Елисавета Кузманова
  Оформление: Лиляна Дворянова

 • Рудолф Щайнер. Какво значение има окултното развитие на човека за неговите обвивки (физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло) и за неговото Себе

  12,00лв.

  Цикъл от 10 лекции, изнесени в Хага пред членове на Антропософското общество от 20 до 29 март 1913 година
  Събр. съч. 145

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов».  І изд., Стара Загора, 2014 г.


 • Рудолф Щайнер. Теософия

  11,00лв.

  Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека
  Събр. съч. 9

  Допълнителен тираж към І изд.

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 2012 г.
  ISBN 978-954-495-017-6


 • Рудолф Щайнер. Християнството като мистичен факт и Мистериите на древността

  6,00лв.

  Първо издание

  Превод от немски: Димо Даскалов

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 1994 г.
  ISBN 954-495-013-3


 • Рудолф Щайнер. Евангелието на Йоан

  12,00лв.

  Дванадесет лекции, изнесени в Хамбург от 18 до 31 май 1908 г.
  (Събр. съч. 103)
  Второ издание

  Превод от немски: Димитър Димчев

  Антропософско издателство «Димо Даскалов». Стара Загора, 2010 г.