Българско музикознание 2006/IV

6,00 лв.

Описание

Материали от Юбилейната научна сесия,
посветена на 100-годишнината от рождението
на Иван Качулев (1905–1989).
Сесията е организирана от Съюза на българските композитори и
Института за изкуствознание – БАН и е проведена на 16 февруари 2006
Materials from Jubilee Scientific Session
dedicated to the 100th anniversary of Ivan Kachulev (1905–1989).
The session held on February 16th 2006, organized by the Union of Bulgarian Composers and the Institute of Art
Studies – BAS
4/2006
Съдържание
Content
Маргарита Попова Материали на Иван Качулев в Музикалнофолклорния
архив на Института за изкуствознание – БАН ………………………………… 5
Margarita Popova The Materials of Ivan Kachulev in the
Musical-Folklore Archives of the Institute of Art Studies – BAS
Summary ………………………………………………………………………………… ……. 82
Горица Найденова Структура и особености на еркечката сватба
според музическите дейности ……………………………………………………….. 83
Goritsa Naidenova The Structure and Features of Wedding Rituals from Erkech
with Respect to „Muse” Activities
Summary ………………………………………………………………………………………. 101
Научни конференции / Academic Conferences
Венцислав Димов До Атланта и… напред. Българско участие в
Лозанка Пейчева Юбилейната конференция, посветена на 50-годишнината
на Обществото за етномузикология –
САЩ, Атланта, Джорджия, 16–20 ноември 2005 …………………………… 102
Ventsislav Dimov To Atlanta and… Forward. Bulgarian Participation
Lozanka Peycheva in the 50th Annual Conference of the Society for
Ethnomusicology in Atlanta, Georgia, USA,
November 16–20, 2005
Summary ………………………………………………………………………………………… 118
Поглед отвън / Views from the Outside
Деница Попова След Копривщица 2005……………………………………………………………………………………………….. 119
Deniza Popova After Koprivshtitsa 2005
Summary………………………………………………………………………………………… 124

Съдържание

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Българско музикознание 2006/IV“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *